Hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

I dette innlegget skal jeg skrive om blokkjeder. Her skal jeg skrive litt om hva det er og videre gå inn på hvordan blokkjeder kan brukes i Norge.

Hva er en blokkjede?

En blokkjede også kalt blockchain, er en logg som består av flere blokker med formasjon. All informasjon ligger samlet et sted og må sendes til involverte aktører, dersom det skulle være endringer eller ikke må all informasjon sendes til alle involverte aktører allikavel. Det vil da si at alle de involverte aktørene og hele kjeden har tilgang til all informasjon. De får også beskjed når endringer blir gjort eller om noe nytt element skulle bli lagt til. Dersom disse endringene blir godkjent av alle partene, kan prosessen fortsette. Som siden deloitte sier; Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister. I sin helhet kan vi si at en Blokkjede dreier seg om å lagre data i blokk, som videre kan hentes for å få en validering. Etter at den er validert blir blokken lagt til i blokkjeden og transaksjonen gjennomføres.

featured image
bildet hentet fra https://www.valutamegler.no/kryptovalutaer/blokkjede/

Kryptovaluta

Som SNL.no sier «det viktigste bruksområdet for blokkkjeder i dag er en regnskapsbok for kryptovaluta.» En krypovaluta er et digitalt betalingsmiddel, og defineres som vitenskapen om prinsipper for å kunne skjule informasjonen. Som coinweb sier er den «vitenskapen» ment for å sikre en kommunikasjon slik at når det oppstår en tredjepart og man vil holde all informasjon hemmelig for dem. Som nevnt over kan den tredjeparten være for eksempel en saksbehandler. Når det gjelder digitale betalinger brukes kryptografi for å kunne sikre transaksjonene. Som gjøres ved å bruke en siganturgenering for hver og enkel bruker.

En godtkjent krypovaluta er Bitcoin. Bitcoin ble lansert i 2009, og det var en verdens kjent og vellykket forsøk på kryptovaluta. Bitcoin hadde flere blokker, hvor hver blokk bestod av informasjon om transaksjonen. Bitcoin er fortsatt den største på markedet i dag i følge siden coinweb.


            hva er stablecoin
Bilde hentet fra coinweb.no

Hva kan blokkkjeder brukes til i Norge?

Nå skal jeg gå inn på hva blokkjeder kan bli brukt til i Norge, ved bruk av artikkelen deloitte. Mye av informasjon på sykehuset er viktig som røgntenbilder, resepter, sykemeldinger osv. All slik informasjon blir liggende på sykehusets system, men bør da også være tilgjengelig for selve pasienten. Det hadde vært en grei måte, slik at pasienten selv kan ha med seg informasjonen til en legetime, og vise den dokumentasjonen som faktisk kan legge press på helsevesenet til å gi en mer grundig behandling eller vurdering.

Denne teknologien kan også bli brukt til å registrere eiendom og eierskap gjennom en offentlig grunnbok forvaltet av Kvartvekret. Disse registrene brukes i reguleringsplaner slik at de kan holde orden på radon, rasfare og brannfare. Her kommer et spørsmål om den informasjonen samsvarer de ulike registrene? Nei det er ikke sikkert, men dette kan løses ved bruk av blokkjedeteknologien.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://coinweb.no/hva-er-stablecoin/

https://snl.no/blokkjede

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *