Blir vi påvirket av filterbobler og ekkokamre?

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om den digitale plattformen Finn.no og hvordan den fungerer. I dagens blogginnlegg skal jeg skrive om filterbobler og ekkokamre, og gå inn på konsekvensene dette fører.

Hva er egentlig en filterboble?

 I følge Store Norske Leksikon definert begrepet filterboble «som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper.» Det handler om filtrering, altså en effekt som personer får filtrert bort informasjon på internett. Filterbobler er det som lager anbefalinger på nettsider ut ifra hva en bruker ser på, dette baserer seg brukerens interesse og hva deres søkeresultater baserer seg på. For eksempel når en bruker søker opp jakke, vil den på alle mulige måter få annonser og reklamer av jakker på alle mulige nettsider hen er på. Hver eneste klikk er med på å forme informasjon om deg på nettet, som filtrerer videre ut ifra dette. Et annet eksempel er Google som benytter seg av algoritmer, disse er med på å plukke ut informasjon basert på brukerens klikk.

Illustrasjon digitale spor 13-17 år
Bildet hentet fra: https://www.dubestemmer.no/nn/13-18-ar/digitale-spor

Hva betyr ekkokammer?

Ifølge Wikipedia er ekkokammer en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer, eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon. I praksis vil det si at dersom du er med i en Facebook side eller en annen form av gruppe hvor saken blir satt i fokus kun fra en side vil det si å være en ekkokammer. Informasjonen blir gjerne gjentatt flere ganger, som gir oss en påvirkning på at vi automatisk er enig med saken. Det vil da si at den andre siden av saken blir filtrert bort.

Hvilke konsekvenser skaper filterbobler og ekkokamre?

Filterbobler har stor hånd innenfor digital markedsføring, spesielt for bedrifter. Med dette tenker jeg på hvordan det ene klikket har så mye å si. Med et eksempel på hvordan du ser på sko kanskje en gang og tenker deg bort ifra det, vil det fortsatt komme opp på andre sider du er på. Dette låser brukeren til det produktet på hvert steg du tar på internett. Dette kan skape stort irritasjon hos brukeren, og på hvordan ditt valg kanskje ved et uhell blir «låst». Filterbobler og ekkokammer gjør det vanskelig for oss å kunne se utenfor det «boblet» vi blir bundet i, ut ifra valgene vi tar på internett. Google er godt kjent med vårt valg og oss som person på internett. Dette gir et resultat på filterblobler låser oss, som på en side kommer det annonser og det «tvinger» oss til å se på det samme produktet eller tjenesten flere ganger.

Ekkokammer er med på å ødelegge vårt syn på sakens andre sider, det ser vi ved for eksempel en stor nyhetskanal side på Instagram og andre sosiale medier, viser hvordan Indias statsminister Narendra Modi har gode intensjoner for bøndene i India, og former dette ved å si at protesten som skjer i India i dag er unødvendig. Dette fører til at et land med et meget stor tall av befolkning kan lett tro på hvordan mediene former hans handlinger på en positiv side. Andre siden av saken blir utelukket og ikke blir satt lys på om hva som faktisk egentlig er grunnen til protesten og hvordan valgene statsministeren til India tar, kan ødelegge livene til alle bøndene i India.

Oppsummering

Tilslutt vil jeg si at filterbobler og ekkokamre har både sine fordeler og ulemper, dette ser vi fra hvordan bedrifter tjener utifra våre søkeresultater på Google, til hvor synlig det er i politikken. På den ene siden er det en fordel på at lignende produkter vi søker på dukker opp, som gjør det enkelt for oss å komme inn på nettsider uten å måtte søke opp mye. Men andre siden kan det skape mye styr, som at du kanskje trakk inn feil, men må se annonsene overalt.

-Savlin Kaur A.

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://www.krokan.com/arne/

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55630394

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *